Jeg vil gerne kontaktes

Få lavet APV: ArbejdsPladsVurdering

 

Arbejdstilsynet har meldt ud, at der er fokus på landbruget – endnu en god grund til at få lavet en APV. I LMO vil vi gerne hjælpe dig med at få lavet en APV på din arbejdsplads. Sammen med ejer og personale vil konsulenten kigge på virksomheden med ”sikkerhedsbriller” på. LMO kan også hjælpe dig til selv at udforme en APV. LMO har desuden vejrbestandige skilte som skal opsættes på f.eks. fortank, gyllebeholder, på stalddøren og kemirum. Prisen for disse skilte er 75 kr. pr. stk. Ring til os på 7015 4000 og hør mere.

 

Hvorfor arbejdspladsvurdering?

Lovgivningen siger; at alle landbrug med ansættelsesforhold gælder at ejeren i samarbejde med sine ansatte skal gennemføre en skriftlig APV. 

 

Hvad er arbejdspladsvurdering?

En APV er en identifikation og kortlægning af alle landbrugets sikkerhedsforhold og arbejdsmiljømæssige påvirkninger. Dvs. at de risikoområder, som findes på bedriften skal beskrives. Ved at bruge LMOs konsulent får du i højere grad garanti for, at du ikke ”bare” overholder loven, men sætter sikkerhed i fokus.

 

Hvordan udfører LMO arbejdspladsvurdering?

Der er metodefrit, men skal dog indeholde de 4 beskrevne områder A, B, C og D nedenfor. Der skal på tilfredsstillendevis kunne redegøres overfor arbejdstilsynet, hvad der er foretaget for at sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt. Med hjælp fra hjælpeskemaerne kan hovedskemaet udfyldes.

 

Husk at anføre følgende på hovedskemaet ved APV

  • Gårdens navn og adresse samt hvem der udfylder skemaet skal føres på.
  • Det kan anbefales at opdele i produktionsområder f.eks. kvæg, svin, mark etc.
  • Navn og underskrift på den/de personer der har deltaget i APV´en
  • Dato for udarbejdelse af APV`en

 
Kolonne A – Arbejdsområde:

Identifikation og kortlægning af arbejdsforhold på bedriften. De steder hvor tingene er i orden, skal der ikke udfyldes mere. Er der konstateret et ”problem” så beskrives området udfra spørgeskemaerne og der fortsættes med at udfylde kolonne B, C og D

 

Kolonne B – Problem:

Hvis der er konstateret et ”problem” (”nej” i spørgeskemaet) pga. risiko for problemer, beskrives ”problemet”. Beskriv kort og præcist hvad, hvor alvorligt, hvor stort et ”problem” og årsagen til ”problemet”.

 

Kolonne C – Løsning:

Prioritering og handlingsplan til løsning af problemet. Beskriv hvordan problemet sal løse, hvornår og hvem der er ansvarlig.

 

Kolonne D – Opfølgning:

Kontrol af gennemførelse af løsningsforslaget og disses effektivitet

 

Hvad skal beskrives i arbejdspladsvurderingen?

Hvis der findes et sikkerheds- eller arbejdsmiljømæssigt problemområde, skal dette vurderes og beskrives, og beskrivelsen skal omfatte følgende:

  • Hvilke arbejdsmiljømæssige problemer er de vigtigste, hvad er årsagerne og hvorfor er problemerne opstået?
  • En prioritering og opstilling af en handlingsplan for at løse de registrerede arbejdsmiljøproblemer.
  • Retningslinjer for hvordan handlingsplanen følges op, HVEM der er ansvarlig, og HVORNÅR det bliver gennemført.
  • APV´en skal være frit tilgængelig og medarbejderne skal inddrages.

 

Hvornår skal der udføres arbejdspladsvurdering?

Der må højest gå 3 år imellem et område er vurderet og eventuelt beskrevet til det tages op igen. APV skal revurderes, hvis der er ændringer i produktionen. 

 

Læs om trivsel og medarbejdertilfredshed

Læs om ledelse på svinebedriften

 

Top