Rie Krukow
Svinekonsulent

Rie Krukow
Mobil: 2462 0113
Email: ruk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Få succes med DB tjek

 

Sammenligning med andre producenter kan være et skub i ryggen til at optimere produktionsøkonomien. Positiv udvikling i produktionsøkonomien er en nødvendighed og resultater fra et DB-tjek kan bruges til at udpege de indsatsområder, hvor der er størst potentiale. Vi inddrager bl.a. følgende områder:

 

Foderomkostninger opgjort som kr. pr. tilvækst hos smågrise og slagtesvin

Vi ser desværre ofte, at der benyttes for dyre foderblandinger, samt at der skiftes blanding for tidligt – eller for sent. Til sammen medfører dette, at et kilo tilvækst bliver for dyr. Indsatsen vil være en gennemgang af mulige færdigvarer eller ny optimering, samt en kritisk gennemgang af de praktiske forhold i produktionen.

 

Foderomkostning pr. årsso

Foderomkostninger pr. årsso vurderes, og der gennemføres en konstruktiv gennemgang af foderkurver og blandinger/optimeringer.

 

Veterinære omkostninger

Medicin- og vaccineudgifter er et vigtigt indsatsområde og vurderes i forhold til effektivitet og det produktionsøkonomiske resultat.

 

Diverse omkostninger

Vi ser ind imellem store udgifter på diversekontoen, og det bør i hvert tilfælde vurderes, hvorvidt udgiften afhjælper et problem. Flere solgte grise pr. årsso er ofte et punkt, vi berører i forbindelse med DB tjek. Der er stadig mange besætninger med et effektivitetsniveau, hvor det er realistisk at øge grisesalget uden at øge soantallet eller omkostninger. Midlerne til at nå den ønskede produktionsfremgang kan være andre rutiner i f.eks. farestald eller omorganisering af arbejdskraft.

 

LMOs DB-tjek er et uundværligt redskab

LMOs DB-Tjek er et uundværligt redskab, hvor LMOs erfarne rådgivere på kort tid giver dig overblik over din produktionsøkonomi. Det er motiverende for både ejer og medarbejdere at vide, hvor pengene kan tjenes. LMOs DB-tjek er baseret på data fra produktionskontrol og regnskab, så f.eks. foderforbrug er afstemt med de reelt indkøbte mængder i perioden. Der inddrages desuden produktionsrelaterede omkostninger,  som ikke er med i produktionskontrollen.

 

LMOs DB-tjek giver din svinebedrift mange fordele

  • Overblik over din produktionsøkonomi
  • Mulighed for effektiv benchmarking til samarbejdspartnere
  • Topmotivation hos ejer og medarbejdere
  • Synliggørelse af, hvor du kan tjene flere penge

 

LMOs DB-tjek hitliste til fast pris

DB tjek – hitliste og kort skriftlig kommentar – sælges til fast pris. Yderligere opfølgning, samt fejlretning aftales og afregnes separat. Hitlisten giver mulighed for at udpege de vigtigste indsatsområder, så der kan arbejdes målrettet med de indsatser der betaler sig bedst. Der laves hitlister for følgende produktionstyper.

 

Alt dette og meget mere kan du få fokus på med et DB-tjek

  • Sohold med salg af 30 kg’s grise
  • Sohold med salg af fravænnede grise
  • Slagtesvinehold 30-105 kg - inkl. tungsvin
  • Smågrishold 7-30 kg
  • FRATS 7-105 kg (1. halvår)

 

Se eksempel på kommentar, besætningsrapport og analyse  

Klik her for at se eksempel på en fuld DB-tjek rapport udarbejdet hos LMO. 

 

Du kan også kontakte Niels Hegelund eller Søren Andersen på 7015 4000.

Læs mere om produktionskontrol

Læs om APV

 

Top