Kristian Nielsen
Afdelingschef

Kristian Nielsen
Mobil: 2999 5702
Email: kni@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Gødningstal til korrektionsfaktor

 

Er du sikker på, at din gylle og gødningsproduktion er bedre end standardtallene? Dit foderforbrug og indhold af råprotein i foderet kan være bedre end de standardtal, plantedirektoratet beregner ud fra. Hvis de er det, kan det være en stor fordel, at du får lavet en beregning af det til brug i din gødningsplanlægning. I mange tilfælde kan beregnes et lavere indhold af kvælstof gyllen end normen, og dermed give mulighed for brug af mere handelsgødning.

Du kan også kontakte Niels Hegelund på 7015 4000.

Læs om DB-tjek

 

Top