Anders Peter Andersen
Svinekonsulent

Anders Peter Andersen
Mobil: 2940 7088
Email: aan@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Er dine medarbejdere placeret, hvor de passer bedst?

Mandetimer er dyre, og hverdagen er travl hos svineproducenter, hvor alle knokler og løber stærkt for at nå dagens program. Men ofte er det faktisk sådan, at en ny fordeling af opgaver og ansvarsområder både giver gladere medarbejdere og bedre produktionsresultater. En del af produktionsrådgivningen i LMO går ud på at vurdere de daglige arbejdsgange i samarbejde med ejer eller driftsleder. Nedenstående er blot nogle af de ændringer, LMO har været med til at gennemføre for at skabe bedre produktionsresultater. 

Udnyt medarbejdernes kompetencer på svinebedriften

  • Smågrisepasseren fodrer og skraber ned ved hele soholdet fra morgenstunden, så farestaldspasseren kan koncentrere sig om faringer og de mindste grise.Smågrisepasseren kastrerer – blot ikke på fravænningsdagen.
  • En medarbejder med teknisk snilde får en slags pedelfunktion, hvor han har ansvar for reparationer og vedligehold af inventar og foderanlæg. Han passer derfor kun grise i mindre grad. Ejeren, derimod, ønsker selv mere tid ved grisene – og kan få det ved nu at kunne overlade en del brandslukningsopgaver til medarbejderen med pedelfunktion.
  • Driftslederen har ansvar for polte-, løbe og drægtighedsstald, mens farestaldspasseren ikke er god nok trods gentagne forsøg på oplæring. Også til farestalden er driftslederen den bedste – så han får ansvar for både farestald og driftsledelse, mens en ufaglært udlænding med flair for dyrene læres op til at løbe og passe de drægtige dyr og polte.
  • Prøv at tage et helikopter-kig på dit medarbejderhold – og stil dig selv det spørgsmål, om alle dine afdelinger er styret af den bedste medarbejder til jobbet.

Tavlemøder – et lean-inspireret instrument til styring af den daglige drift i svineproduktionen

Mange svineproducenter har en ambition om at holde ugemøder med medarbejderne, hvor der informeres begge veje. Et tavlemøde kombinerer et effektivt ugemøde med en opfølgning på måltavlen samtidig med, at det tvinger medarbejderne til at tage stilling og ansvar.

Medarbejderne sætter målsætningen og finder de nødvendige indsatser for at nå målsætningen – det giver ejerskab! Der følges op på målsætningen hver uge, og målet revurderes hver måned. Hver medarbejder skal desuden hver uge komme med ét forbedringsforslag – det skal ikke være store investeringer eller ombygninger, men små ændringer i dagligdagen, der får arbejdet til at glide lettere. Driftslederen stiller spørgsmålene, men det er medarbejderne, der skal finde svarene.Ved at stille krav til medarbejderne, såvel danske som udenlandske, oplever vi, at medarbejderne ”vokser”. De oplever, at her er en mulighed og et forum for dem til at fortælle, hvad der kunne være anderledes, og hvordan de tror, effektiviteten kan hæves.

Strukturer tavlemøderne og styr svinebedriften optimalt

I LMO Svin kan vi rådgive om, hvordan du strukturerer tavlemøderne bedst, så de er med til at styre den daglige drift optimalt! Tag din svinekonsulent med i overvejelserne. Det er altid sundt og givtigt at inddrage øjne udefra.

Læs mere om ledelse

Læs om leje af driftsleder

 

Top