Jeg vil gerne kontaktes

Foderoptimering og minerallicitation - for alle hjemmeblandere

 

Foderoptimeringer er baggrunden for alle hjemmeblanderes foder. Foderoptimeringen kan foretages af mineralleverandøren selv, eller af en uvildig konsulent/rådgiver. Fordelen ved at vælge en uvildig konsulent og dermed en minerallicitation er klar. Den uvildige rådgiver har kun dine behov at tage stilling til. Det betyder, at du får det foder, grisene har behov for - hverken mere eller mindre.

 

Minerallicitation sikrer billigt svinefoder der dækker svinenes behov

Foderblandingerne bliver til i en ligeværdig diskussion om dyrenes behov, egne råvarer, og mulige alternative løsninger på markedet, såsom raps, soja, fiskemel, kartoffelprotein osv. Ikke i en diskussion, hvor den ene part brændende ønsker at sælge egne lagerførte varer osv. Der laves en licitation på mineralerne for at sikre foderet til den bedste pris. Det firma, der kommer med den laveste pris, får lov at levere mineralerne.

 

Det bedste svinefoder til den bedste pris

  • Grisenes behov afdækkes
  • Foder optimeres ud fra aktuelle behov, råvarelagre, råvareanalyser og priser - resultatet er det bedste foder til prisen
  • De færdige mineralblandinger udliciteres til 2-4 mineralproducenter
  • Herefter vælges det billigste tilbud

 

Udbytte for svineproducent ved minerallicitation

  • Sikrer korrekt sammensat foder
  • Sikrer økonomisk optimering med dine behov i centrum
  • Sikrer overskuelighed og sikker sammenligning af tilbud
  • Du får et helt fast beslutningsgrundlag, som gør dig i stand til at vælge det billigste foder uden at risikere kompromis på prisen
  • Du får foderforbruget tilpasset til dine aktuelle råvarelagre og priser
  • Du får et foderbudget med korrekte priser

Du kan også kontakte Søren Andersen på 7015 4000.

Læs mere om svinefoder

Læs om krydsoverensstemmelse

 

Top