Nikolaj Stidsen
Svinekonsulent

Nikolaj Stidsen
Mobil: 2495 7522
Email: nst@lmo.dk

Anders Peter Andersen
Svinekonsulent

Anders Peter Andersen
Mobil: 2940 7088
Email: aan@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Forbedret pattegriseoverlevelse med LMO 

Døde grise er dyre, og lige nu meget dyre! Der stilles dagligt store krav til produktiviteten, og især mulighederne for yderligere forbedringer. Med et screeningsbesøg i stalden hos jer sætter LMO i samarbejde med jer endnu mere fokus på færre døde pattegrise og en forbedret bundlinje.

Identificering af dine udfordringer og muligheder

Der laves et screeningsbesøg af en farestaldsekspert fra LMO, meget gerne i samarbejde med din besætningsdyrlæge. Her kortlægges besætningens udfordringer i soholdet og frem til 30 kg. Efter gennemgangen taler vi fordele og ulemper igennem, og vi kører ikke fra besætningen, før der ligger en konkret rapport med en økonomisk beregning. Så både dine medarbejdere og du kan se, hvor stort potentialet er. I rapporten bliver der lavet en prioriteret liste over de nemmeste/ billigste steder at finde forbedringer. 

For en gennemsnitlig dansk sobesætning vil der være et brutto provenu på cirka 50.000 kr. for hver procent point, som dødeligheden nedbringes, så der er noget at kæmpe for.

Bedre bundlinje

Efter screeningsbesøget kan du vælge at sige tak for indsparket og selv arbejde videre. Alternativt kan man vælge et skræddersyet forløb med et fastlagt besøgsinterval, hvor der fokuseres på fokusområderne og problemløsninger. Vi møder op sammen med personalet, gennemgår grise med dem og finder konkrete løsninger med medarbejderne, så fejl og uhensigtsmæssige rutiner ændres.

Skal vi hjælpe din bedrift?

For yderligere spørgsmål eller bookning af besøg kontakt LMO Svin.

 

 

Top