Niels Hegelund
Svinekonsulent

Niels Hegelund
Mobil: 4045 0675
Email: nih@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

LMO ProduktionsOvervågning


ProduktionsOvervågning giver dig overblik og sikkerhed for, at der ikke opstår uventede huller i produktionen. Med Produktions-Overvågning kan du opfange produktionssvigt meget tidligt, og dermed være i stand til hurtigt at handle for at undgå dårlige resultater.

 

Optimer din svineproduktion med ProduktionsOvervågning

  • ProduktionsOvervågning tilbydes som abonnement enten på ugeniveau, 14. dages niveau eller månedsniveau
  • Ved tilmelding aftales målene for produktionen. Resultaterne fra ProduktionsOvervågning vil blive holdt op mod målene
  • ProduktionsOvervågning tager udgangspunkt i data fra Agrosoft Winsvin. Der udtrækkes resultater for seneste 4 ugers gennemsnit af produktionsomfang og kuldresultater
  • Du sender en web-backup til LMO’s svinerådgivning, således at data er hos LMO senest fredag morgen kl. 8.00
  • Vi laver et hurtigt tjek på produktionen og giver en kort tilbagemelding via mail fredag, senest mandag
  • Hvis der ses behov for opfølgning, skrives det i kommentaren, og vi tager kontakt til dig for at aftale, hvordan der følges op på resultaterne.

 

Datapraktik ved brug af LMOs produktionsovervågning

  • Månedsabonnement: 1. fredag i hver måned
  • 14. dages abonnement: 1. fredag i lige uger
  • Ved for sen indsendelse springes overvågning over i den uge
  • I forbindelse med helligdage flyttes indberetningsdagen efter nærmere aftale

 

Læs om produktionskontrol

 

Top