Kristian Nielsen
Afdelingschef

Kristian Nielsen
Mobil: 2999 5702
Email: kni@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Vækstmanagement - værktøjet til produktion af smågrise og slagtesvin


Vækstmanagement giver dig og dine medarbejdere det fulde overblik over hele produktionsforløbet i stalden og gør det derfor lettere at opnå gode resultater.
Det er en kvalitetsstyring af produktionsprocessen.

 

Vækstmanagement er et enkelt og effektivt værktøj

Vækstmanagement er et enkelt og systematisk værktøj til målsætning og opfølgning på produktionen i af smågrise og slagtesvin. Den består af en dagsplan som hænges op ved indgangen til hver stald eller sektion og bruges som et tjekskema.

 

Få overblik over hele din slagtesvinsproduktion

På dagsplanen kan du på en hvilken som helst dag se:

 • Hvor meget grisene forventes at veje
 • Hvad skal temperaturen være i staldrummet, under overdækningerne og på gulvvarmen
 • Skal der overbruses og med hvilke intervaller?
 • Tildeling af foder, herunder foderblanding, mængde og udfodringsprincip
 • Evt. tildeling af syre og medicin
 • Endvidere laves der plads til at notere forskellige observationer i stalden. Fx halebid, diarre, døde grise m.m.


Sådan foregår vækstmanagement

 • Besætningsbesøg hvor stalden gennemgås
 • Dagsplanen og pasningsvejledningen tilpasses din besætning
 • Løbende opfølgning og tilpasning af dagsplanen alt efter behov

 

Dit udbytte af vækstmanagement

 • Et værktøj til forbedring og fastholdelse af gode produktionsresultater
 • Ensartede pasningsrutiner
 • Vellykket produktion fra det første hold grise sættes i stalden

 Du kan også kontakte Søren Andersen.


Udsnit af eksempel på dagsplan:
 

Top