Bjarke Lassesen
Svinekonsulent

Bjarke Lassesen
Mobil: 3057 0864
Email: bjl@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Smågrisesalg

 

LMO har som en del af sine aktiviteter et smågrisesalg, som har kontrakt med salgsleder Per Tetsche Larsen. Per Larsen er desuden som vognmand flådeejer af moderne svinetransportvogne.

 

Få klaret alle opgaver ved smågrisesalg

  • Griseringe
  • Oprettelse af aftale om "omsætning af smågrise", som godkendes af kredsdyrlægen
  • Dispensation for flytning af smågrise uden øremærker
  • Medvirker ved udformning af smågrisekontrakter
  • Omsætning af puljegrise
  • Omsætning af smågrise til eksport
  • Eksport af både puljegrise og grise til faste aftagere. Der kan laves kontrakt på grise til faste aftagere, hvis dette ønskes
  • Alle grise skal øremærkes og en eksportejererklæring skal følge grisene
  • Al eksport foregår via godkendte omlæssecentraler

 

Sikkert og gennemskueligt salg af smågrise

Alle flytninger indberettes naturligvis til CHR-registret, betalingen er sikker og omsætningen gennemskuelig. Dyrevelfærd og myndighedskrav er naturlige og helt grundlæggende begreber for os. Henvendelse til Midtjysk Smågrisesalg på: 8646 6144 eller 4096 6144.

Du kan også kontakte Svinekonsulent Bjarke Lassesen

Klik her til Midtjysk Smågrisesalgs hjemmeside

Top