Kristian Nielsen
Afdelingschef

Kristian Nielsen
Mobil: 2999 5702
Email: kni@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Få hjælp til at søge tilskud til farestalde

Med farestaldsordningen kan du få tilskud til at etablere løsdrift i farestalde, sådan at soen frit kan bevæge sig rundt i stien og dermed fremmer ordningen dyrevelfærden. Der kan søges 20% tilskud til etablering af farestalde i nyt byggeri og 40% tilskud til renovering af farestalde i eksisterende stalde. I denne ordning er der tale om standardpriser, og der prioriteres efer størrelse og miljøeffekt samt antal dyr. Farestaldsordningen har en samlet ramme på 18 mio. kr.

  • Du kan ansøge om tilskud i 2018 til at etabler nye farestalde til løsdrif. Til dette er der afsat 14 mio. kr. og gives ved 7.880 kr. pr faresti.
  • Du kan ansøge om tilskud til ombygning af dine eksisterende bygninger til løsdrif i farestien. Til dette er der afsat 4 mio. kr. med 5.800 kr. pr faresti.

 

 

Top