Jeg vil gerne kontaktes

FÅ HJÆLP TIL AT SØGE TILSKUD

Der findes i dag mange muligheder for at søge tilskud til investeringer i landbruget. Det gælder både stald og mark. Der kan hentes penge til renovering af kvæg- og svinestalde fra Landdistriktsprogrammet. Der gives tilskud til udskiftning af det gamle oliefyr, der producerer varme i stalden, når der omlægges til vedvarende energi. Herunder ses nogle af de ting der kan søges tilskud til:

  • Tilskud til renovering af stalde
  • Arealstøtte
  • Hegning
  • Jagt
  • Miljøteknologi
  • Energitilskud
  • Økologi
  • Natur og Miljø
  • GUPD

Klik på menuen til venstre for at finde mere information omkring dine tilskudsmuligheder.

LMO hjælper dig med at søge penge hjem fra en række forskellige puljer. Kontakt os på 7015 4000 og hør mere om, hvordan vi kan sikre, at du har de bedste muligheder for at få tilskud. Brug os til f.eks.:

 

Top