Miljø, fare- og kvægstald

Få dine tilskud med LMO

Få hjælp til at søge miljøtilskud

LMO hjælper dig med at få tilskud til Miljøteknologi. Få professionel hjælp af LMOs rådgivere og øg dine muligheder for at få miljøtilskud til din landbrugsbedrift.

Tilskudsmuligheder

Almindelig miljøteknologi

Ordningen Almindelig Miljøteknologi giver tilskud til investeringer i nye teknologier med det formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Miljøteknologiordningen giver 40% tilskud til en investering. Der er krav om 2 tilbud ved ansøgning om tilskud, og hvem der opnår tilskud prioriteres efter størst mulig miljøeffekt. I 2018 vil rammen til ordningen være på 112 mio. kr. og vil blive fordelt på følgende indsatsområder:

  • 50 mio. kr. til æg og fjerkræ (40 mio. til konventionel og 10 mio. til økologisk)
  • 32 mio. kr. til gartnerier
  • 30 mio. kr. til planteavl (15 mio. til konventionel og 15 mio. til økologisk)

Hvis du har høns-, kylling- eller ægproduktion og vil foretage investeringer enten i gammel byggeri eller nybyg, kan det virkelig betale sig at undersøge mulighederne for tilskud. Tilskuddene er enten til ammoniak- eller energireduktion. Til ammoniakreduktion er der både til fastgødning og gylle. Ved energi er det opvarmning, LED eller ventilation.

De 32 mio. kr. til gartnerier fordeler sig på reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget med mest til at reducere energiforbruget. I alt er der en teknologiliste med 26 tiltag, der hver giver en forudbestemt miljøeffekt. Ved traditionel markdrift er tilskuddet til reduktion af pesticidforbruget med 6 forskellige teknologier baseret på styring af sprøjte og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Ved økologisk markdrift er der 2 teknologier på nedfældning af gylle.

Læs mere 

Etablering af løsdrift i farestalde

Med farestaldsordningen kan du få tilskud til at etablere løsdrift i farestalde, sådan at soen frit kan bevæge sig rundt i stien og dermed fremmer ordningen dyrevelfærden. Der kan søges 20% tilskud til etablering af farestalde i nyt byggeri og 40% tilskud til renovering af farestalde i eksisterende stalde. I denne ordning er der tale om standardpriser, og der prioriteres efer størrelse og miljøeffekt samt antal dyr. Farestaldsordningen har en samlet ramme på 18 mio. kr.

  • Du kan ansøge om tilskud i 2018 til at etablere nye farestalde til løsdrif. Til dette er der afsat 14 mio. kr. og gives ved 7.880 kr. pr faresti.
  • Du kan ansøge om tilskud til ombygning af dine eksisterende bygninger til løsdrif i farestien. Til dette er der afsat 4 mio. kr. med 5.800 kr. pr faresti.

Læs mere

Modernisering af kvægstalde

Under denne ordning kan du i 2018 søge om tilskud til at modernisere dine kvægstalde. Formålet med kvægstaldsordningen er at styrke bedrifters levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet gennem modernisering. Der er afsat 110 mio. kr. til ordningen fordelt på tre indsatsområder. Du kan ansøge om tilskud til nybyg (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovering (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter.

Læs mere her 

Har du spørgsmål til ordningerne kan LMO´s tilskudskonsulenter hjælpe.

  • Tilskuds-og teknikrådgiver Hans Thostrup på mobil 2999 5712
  • Tilskuds- og byggerådgiver Niels Vitus Hampholt på mobil 2999 5735
  • Miljørådgiver Christian Bach Knudsen på mobil 2087 3134
  • Kvægstaldsrådgiver Anja Juul Freudendal på mobil 2562 9025
  • Svinestaldsrådgiver Kristian Nielsen på mobil 2999 5702

Kontakt os

Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg
Tlf: 2562 9025
E-mail: ajf@lmo.dk
Christian Bach Knudsen
Faglig chefkonsulent Miljø
Tlf: 2087 3134
E-mail: cbk@lmo.dk
Hans Thostrup
Teknisk Rådgiver
Tlf: 2999 5712
E-mail: hat@lmo.dk
Kristian Nielsen
Afdelingschef
Tlf: 2999 5702
E-mail: kni@lmo.dk
Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver
Tlf: 2999 5735
E-mail: nvh@lmo.dk
Top