Hans Thostrup
Teknisk Rådgiver

Hans Thostrup
Mobil: 2999 5712
Email: hat@lmo.dk

Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver

Niels Vitus Hampholt
Mobil: 2999 5735
Email: nvh@lmo.dk

Christian  Bach Knudsen
Faglig chefkonsulent Miljø

Christian Bach Knudsen
Mobil: 2087 3134
Email: cbk@lmo.dk

Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg

Anja Juul Freudendal
Mobil: 2562 9025
Email: ajf@lmo.dk

Kristian Nielsen
Afdelingschef

Kristian Nielsen
Mobil: 2999 5702
Email: kni@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Få hjælp til at søge miljøtilskud

LMO hjælper dig med at få tilskud til Miljøteknologi. Få professionel hjælp af LMOs rådgivere og øg dine muligheder for at få miljøtilskud til din landbrugsbedrift.

 

Tilskudsmuligheder 2018

Almindelig miljøteknologi

Ordningen Almindelig Miljøteknologi giver tilskud til investeringer i nye teknologier med det formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

I 2018 vil rammen til ordningen være på 112 mio. kr. og vil blive fordelt på følgende indsatsområder: 50 mio. kr. til æg og fjerkræ, 32 mio. kr. til gartnerier, og 30 mio. kr. til planteavl, hvor tilskudsrammen vil blive ligeligt fordelt henholdsvis til økologisk og konventionel planteavl. 

Du kan eksempelvis ansøge om ordningen, hvis du ønsker tilskud til produktionsomlægning fra burhøns til fritgående høns eller økologi, eller pesticid- og energibesparende tiltag til gartneri og planteavl. 

 

Etablering af løsdrift i farestalde

Med farestaldsordningen kan du få tilskud til at etablere løsdrift i farestalde, sådan at soen frit kan bevæge sig rundt i stien. Det fremmer dyrevelfærden.

Farestaldsordningen har en samlet ramme på 18 mio. kr. Du kan ansøge om tilskud i 2018 til at etablere nye farestalde til løsdrift, som også gælder tilbygning, som der er afsat 14 mio. kr. til. Du kan også ansøge om tilskud til at ombygge dine eksisterende bygninger til løsdrift i farestien. Det er der afsat 4 mio. kr. til. 

 

Modernisering af kvægstalde

Under denne ordning kan du i 2018 søge om tilskud til at modernisere dine kvægstalde. Formålet med kvægstaldsordningen er at styrke bedrifters levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet gennem modernisering.

Der er afsat 110 mio. kr. til ordningen fordelt på tre indsatsområder. Du kan ansøge om tilskud til nybyg (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovering (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter.

Ordninger under Landdistriktsprogrammet  Åbner  Lukker
Almindelig miljøteknologi  01.08.18 02.10.18
Etablering af løsdrift i farestalde 15.06.18 30.08.18
Modernisering af kvægstalde  16.08.18 13.12.18

Læs mere her 

 

Har du spørgsmål til ordningerne kan LMO´s tilskudskonsulenter hjælpe.

• Tilskuds-og teknikrådgiver Hans Thostrup på mobil 2999 5712

• Tilskuds- og byggerådgiver Niels Vitus Hampholt på mobil 2999 5735

• Miljørådgiver Christian Bach Knudsen på mobil 2087 3134

• Kvægstaldsrådgiver Anja Juul Freudendal på mobil 2562 9025

• Svinestaldsrådgiver Kristian Nielsen på mobil 2999 5702

 

Top