Spar tid og penge: Søg tilskud til jordfordeling

01-09-2019 00:00:00

Regeringen har søsat en ny tilskudsordning, som kan betyde meget for den enkelte landmands økonomi. LMO tager imod henvendelser fra interesserede landmænd og matcher dem, så kravene for tilskuddet imødekommes.

En ny tilskudsordning, som skal gøre hverdagen lettere for danske landmænd, har set dagens lys. Tilskudsordningen går ud på at samle jorden i større enheder, så landmanden ikke skal bruge unødig tid på vejene. Det giver god mening for landmanden, da det både reducerer ressourcer til tidsforbrug og brændstof.

Det fortæller økonomikonsulent hos LMO Per Kirkegaard.

”Det er en gevinst for både landmand og miljø. Det ser vi eksempelvis ved kravet om en gennemsnitlig besparelse på 750 m, som både fordrer brændstof- og tidsforbruget. Ligeledes har trafiksikkerheden været et fokus, og jordfordelingen kan også her bidrage positivt”, siger Per Kirkegaard.

Den nye støtteordning til jordfordeling er en god ide, fordi den kommer mange til gavn. Dels gavner den økonomien, særligt i brændstofforbrug, men også trafiksikkerhed og klima er i fokus. 

Krav til ansøgningen

Ansøgningsrunden er åben fra 1. september 2019 til 15. november 2019. For at blive støtteberettiget skal ansøgningen leve op nogle specifikke krav. 

Kravene for samordningen er, at der minimum skal være fem lodsejere med en samlet jordfordeling på minimum 100 hektar. Derudover skal der i gennemsnit kunne spares 750 meter på kørslen. Per Kirkegaard pointerer dog, at alle fem lodsejere ikke nødvendigvis skal fordele jorden mellem sig. 

”Det behøver ikke være fem lodsejere, som handler indbyrdes, men det kan eksempelvis være tre og tre. De skal blot indgå i en fælles ansøgning for at imødekomme kravet på de fem lodsejere”, siger Per Kirkegaard. 

Kom godt fra start med LMO

LMO vil gerne hjælpe så mange landmænd som muligt, og gør derfor en stor indsats for at samle dem, som har interesse i jordfordeling. Alle, som har uheldigt fordelt jord, opfodres til at tage kontakt til LMO. 

”Vi hjælper med at finde frem til de lodsejere, som har samarbejdspotentiale, og dertil starte ansøgningsprocessen. Derudover hjælper vi gerne med at løse det økonomiske puslespil og står gerne for alle administrative opgaver, som er forbundet med ansøgningen”, fortæller Per Kirkegaard.

Den højeste sats på støtten er 3500kr pr. hektar, og skal dække omkostningerne i forbindelse med selve jordfordelingen som eksempelvis landinspektør, ansøgningen og tinglysning

Har du spørgsmål?

Per Kirkegaard
Økonomikonsulent
Tlf: 2999 5739
E-mail: pki@lmo.dk
Top