Uanmeldte gyllebesøg: Hold styr på logbøger for flydelag

10-05-2019 00:00:00

Favrskov Kommune afholder i løbet af 2019 uanmeldte flydelagskontroller ved gylletanke på både svine-, kvæg- og plantebrug. LMO anbefaler derfor, at man har styr på sin logbog for at undgå påbud om teltoverdækning.

Gennem 2019 vil Favrskov Kommune føre en tilsynskampagne med landbruget, som skal bestå af uanmeldte flydelagskontroller ved gylletanke på både svine,- kvæg- og plantebrug.

Det sker for at øge opmærksomheden omkring de påkrævede tætte og tykke flydelag i gyllebeholderne.

Derfor lyder anbefalingen hos Christian Bach Knudsen, faglig chefkonsulent i LMO Miljø, at man får styr på flydelaget i sin gylletank.

”Det er vigtigt, at man enten sørger for at få etableret sit flydelag hurtigst muligt, eller at man som landmand har styr på at føre logbogen. Er man i tvivl, bør man kontakte sin LMO-rådgiver”, siger Christian Bach Knudsen.

Hvis flydelaget er utilstrækkeligt eller manglende, og hvis der ikke løbende mindst en gang om måneden bliver ført logbog efter Miljøstyrelsens vejledning, vil det kunne resultere i en håndhævning af lovgivningen.

I sidste instans kan det – hvis der ved to tilsyn indenfor en treårig periode bliver konstateret mangelfuldt eller ikke tilstrækkeligt flydelag – resultere i et påbud om teltoverdækning af gyllebeholderen.

For at finde yderligere information om emnet kan man kigge i Miljøstyrelsens vejledning i føring af logbog.

Har du spørgsmål?

Christian Bach Knudsen
Faglig chefkonsulent Miljø
Tlf: 2087 3134
E-mail: cbk@lmo.dk
Top